Zajrzyj do mojej czytelni
Ostatnio dodany tekst to:
"Molestowanie"

więcej tutaj

Spis haseł dostępnych w słowniczku:
 

Podstawowe pojęcia psychoanalityczne będące dziełem Zygmunta Freud`a osiągnęły już słuszny wiek. Używanie ich w wersji zaproponowanej przez Ojca Psychoanalizy trąci sztywnością. Jest tak dlatego, że:


1/ psychoanaliza rozwija się od ponad wieku
2/ myśl psychoanalityczna na trwałe zagościła w naszym życiu niezależnie od tego czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie.

Terminy takie jak „świadomość” i „nieświadomość” używane są w potocznym języku. Wiele osób /nie tylko psychoterapeutów/ odwołuje się do wiedzy o mechanizmach psychologicznych odkrytej przez Zygmunta Freud`a, właściwie automatycznie.

Dlatego widzę potrzebę tworzenia nowych określeń dla starych pojęć. Zygmunt Freud był przede wszystkim naukowcem. Badał i opisywał ludzką psychikę. Myślę, że nie miałby nic przeciwko próbom poszukiwania bardziej współczesnych wyjaśnień dla jego odkryć. Moje tłumaczenie zawartych w słowniczku haseł jest wynikiem obserwacji klinicznych, własnej psychoanalizy, spostrzeżeń z życia codziennego i posiadanej przeze mnie wiedzy teoretycznej. Próbuję opisywać psychoanalizę w taki sposób, żeby była bardziej dostępna dla tych, którzy są jej ciekawi.

Mój słowniczek nazywam terapeutycznym ponieważ uważam, że niekiedy, sama możliwość „spojrzenia na siebie” z psychoanalitycznej perspektywy, bywa pomocna.
Ego i Superego
Ego i Superego przenikają się nawzajem. Trudno jest postawić między nimi wyraźną granicę. Ego jest bardzo młode.
Dla Ego narzędziem są słowa. Dla Superego raczej zmysły, obrazy, intuicja.
Ego jest „dzieckiem” stworzonym przez Superego dla którego najważniejsze jest przetrwanie życia. Życie na Ziemi powstało znacznie wcześniej niż świadome myśli człowieka. Mimo to rozwój postępował. Ewolucja doprowadziła do powstania człowieka i zapewne działa nadal czy tego chcemy czy nie. Nie możemy obserwować postępujących zmian na co dzień bo procesy ewolucyjne wymagają bardzo dużo czasu.
Superego stworzyło Ego ale też potrafi uczyć się od niego. Na przykład czasem przyglądając się snom można odnieść wrażenie, że Superego niektórych ludzi nauczyło się poczucia humoru.
Superego jest tą częścią psychiki, która ma najlepszy kontakt z naturą.
Superego jest naszym łącznikiem z naturą. Ego próbuje się uniezależnić, wyodrębnić, czasem walczy z Superego. Mężczyźni i kobiety coraz częściej nie chcą realizować ról wynikających z ich funkcji biologicznych. To jest właśnie walka Ego z Superego. Ego niekiedy nie chce się podporządkować naturze.
Im mniej Ego ma wspólnego z Superego tym bardziej jest nieprawdziwe (fałszywe ego, false self, osobowość „as if”).

Tak jak Słońce nie krąży wokół Ziemi tak Superego nie powstaje w wyniku świadomych wysiłków wychowawczych i edukacyjnych chociaż wysiłki te mają wpływ na Superego. Ten wpływ jest czasem dobry, a czasem zły.


« powrót

 

 

 Chcesz zadać mi pytanie lub skomentować powyższy tekst?
Możesz skorzystać z pól poniżej:
Twój e-mail:  
Strona główna
Czym jest psychoanaliza?
Metody pracy
Kiedy możemy się spotkać?
Życiorys   zawodowy
Mój  słowniczek
Czytelnia
Kontakt
psychoanaliza, psychoanalityczny, psycho, psychologia, psychiatria, lidia, gren, greń, kosmider, kośmider, gabinet, psychoanaliza.net, psychologia.pl, psychoanaliza.pl, ego, id, kompleks edypa, nieswiadomosc, nieświadomość, psychoanaliza, superego, swiadomosc, świadomość, wyparcie, zaprzeczenie, pomoc, depresja, zaburzenia, zaburzenie, depresj, zaufanie